Personvernerklæring

Vår nettadresse er: https://enteramalie.no/

Enter Tromsø Hotels and Apartments AS («Enter Tromsø», «vår» eller «vi») er behandlingsansvarlig for personopplysninger behandlet i henhold til denne personvernerklæringen. Vi er ansvarlig for å behandle dine personopplysninger i tråd med den norske personopplysningsloven, som implementerer EU sin personvernforordning General Data Protection Regulation («GDPR»). Vårt mål er å ha høy grad av integritet når vi behandler personopplysninger om deg, herunder opplysninger som innhentes via vårt bookingsystem i forbindelse med kjøp av våre produkter og/eller tjenester.

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til vår behandling av personopplysninger kan du kontakte Enter Tromsø Hotels and Apartments AS på e-post info@entertromso.no eller telefon (blank).

Når du bestiller diverse aktiviteter/reiseopplevelser eller overnatting gjennom vårt bookingsystem og/eller kontakter oss på andre måter, behandler Enter Tromsø Hotels and Apartments AS personopplysninger om deg. Nedenfor følger derfor informasjon om formålet med vår behandling av personopplysninger, hvordan vi behandler dine data og informasjon om dine rettigheter etter regelverket. Ved å benytte vårt bookingsystem aksepterer du at Enter Tromsø behandler personopplysninger om deg i samsvar med det som er beskrevet under.

HVORFOR BEHANDLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER OG HVA SAMLES INN?

Behandling av personopplysninger i bookingsystemet
Vi behandler personopplysninger i forbindelse med vårt bookingsystem. Ved å bestille overnattinger, reiseaktiviteter eller andre produkter gjennom vårt bookingsystem, vil Enter Tromsø behandle dine data. Vi innhenter navn, adresse, telefonnummer, e-post, brukerhistorikk, bosted og betalings/kredittkortinformasjon.All kredittkortinformasjon behandles på en kryptert side (SSL 128 bit) slik at informasjonen er sikker. I noen tilfeller, trenger leverandøren av aktiviteten/produktet i tillegg informasjon om deg som kunde i forbindelse med en spesifikk booking, slik som for eksempel informasjon om klesstørrelse, matpreferanser, høyde, vekt etc. Behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg (GDPR art 6 (1) bokstav b). Vi behandler også din fødselsdato i tilfelle dette er nødvendig av sikkerhetsgrunner. Dette er basert på vår legitime interesse i å sørge for at sikkerheten er ivaretatt (GDPR art. 6 (1) f).Behandling av personopplysninger i forbindelse med markeds/reiseundersøkelser
Vi behandler personopplysninger i forbindelse med gjennomføring av markeds/reiseundersøkelser. Vi behandler blant annet navn, telefonnummer og epostadresse. Behandlingen av personopplysninger er basert på ditt samtykke (GDPR art. 6 (1) a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å sende en e-post til post@entertromso.no.

Behandling av personopplysninger om kontaktpersoner hos leverandører og samarbeidspartnere
Vi behandler personopplysninger om representanter/kontakter for våre leverandører og samarbeidspartnere. Vi samler inn navn, e-postadresse, telefonnummer og evt. annen kontaktinfo. Behandlingen av personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre avtalemessige forpliktelser overfor våre leverandører og samarbeidspartnere (GDPR art. 6 (1) b).

Behandling av personopplysninger ved øvrige henvendelser fra deg
Vi behandler videre personopplysninger for å besvare øvrige henvendelser som vi mottar fra deg. Vi samler inn navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle øvrige personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining (GDPR art. 6 (1) f). Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å hjelpe deg med det du lurer på.

Behandling av personopplysninger i e-poster
Behandlingen er basert på en interesseavveining (GDPR art. 6 (1) f). Behandling av personopplysninger i e-postkorrespondanse er nødvendig for daglig kommunikasjon både internt og med eksterne parter.

Bruk av Cookies
Vår webside benytter cookies. Du kan lese mer om hva cookies er og hvilke vi bruker i vår (cookie policy). Behandling av personopplysninger skjer etter en interesseavveining (GDPR art. 6 (1) f) og er nødvendig for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Informasjonen samles imidlertid kun inn for statistikkformål og det er ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

UTLEVERING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER TIL ANDRE
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være samtykke fra deg, en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.
Når du booker diverse reiseaktiviteter, events eller overnattinger via vårt bookingsystem Bookvisit, vil relevant informasjon som er nødvendig for å levere det bestilte produktet/tjenesten bli delt med våre leverandører/samarbeidspartnere som skal levere de respektive tjenestene/reiseproduktene. Vi deler ikke dine data med noen andre enn de leverandørene som har behov for denne informasjonen for å kunne levere produktet du har bestilt.Enter Tromsø Hotels and Apartments AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på andre måter behandle personopplysninger på våre vegne. Vårt bookingsystem Bookvisit leveres av Visit Technology Group AB. Vi har inngått databehandleravtale med leverandøren av systemet for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.
Vi kan videre være forpliktet til å dele personopplysninger til tredjeparter slik som politiet eller en annen offentlig myndighet, hvis dette er tilknyttet etterforskning av en kriminell handling, eller hvis Enter Tromsø på andre måter er forpliktet til å utlevere informasjonen etter loven eller i henhold til offentlig forvaltningsvedtak.

OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJELAND UTENFOR EU/EØS
All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

LAGRINGSTID
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.
Personopplysninger samlet inn i tilknytning til vårt bookingsystem Bookvisit vil normalt lagres i to år etter avreisedato.
Eventuelle personopplysninger som samles inn i forbindelse med markeds/reiseundersøkelser vil bli slettet eller anonymisert når undersøkelsen er fullført.

HVORDAN ER DINE DATA BESKYTTET?
Enter Tromsø Hotels and Apartments AS har implementert tilfredsstillende tekniske og organisatoriske tiltak for beskyttelse av dine personopplysninger ved å sikre at kun autoriserte personer har tilgang til dem.

DINE RETTIGHETER NÅR VI BEHANDLER DINE PERSONOPPLYSNINGER
I henhold til personopplysningsloven og EU sin personvernforordning GDPR, har du en rekke rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg.

 • Rett til innsyn
  Du har rett til innsyn i personopplysninger vi behandler om deg.
 • Rett til korrigering
  Du har rett til å få uriktige personopplysninger korrigert.
 • Rett til sletting
  I visse tilfeller har du krav på å få dine personopplysninger slettet før vår generelle sletteplikt inntrer.
 • Rett til å kreve begrensning av behandlingen
  På nærmere vilkår kan du be om begrensning av behandlingen.
 • Rett til å protestere
  På nærmere vilkår har du rett til å protestere på vår behandling av personopplysninger.
 • Dataportabilitet

I visse situasjoner har du rett til å få dine personopplysninger i et strukturert og maskinlesbart format, samt å få dataene overført fra en behandlingsansvarlig til en annen.
Dersom behandlingen av personopplysninger er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket til enhver tid.
Mer informasjon om dine rettigheter finner du på nettsiden til Datatilsynet www.datatilsynet.no.
Du kan gjøre dine rettigheter gjeldende ved å kontakte vår personvernansvarlig på kontaktinformasjonen ovenfor eller sende en e-post til post@entertromso.no.
Vi vil svare på din henvendelse så snart det lar seg gjøre og senest innen 30 dager etter vi mottok din forespørsel.
Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

KLAGER
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger bryter med personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.
Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på Datatilsynet sine nettsider: www.datatilsynet.no.

ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

KONTAKTINFORMASJON
Dersom du har spørsmål eller kommentarer til denne personvernerklæringen eller ønsker å gjøre gjeldende dine rettigheter, vennligst finn vår generelle kontaktinformasjon under:

Adresse:

Enter Tromsø Hotels and Apartments AS
Søndre Tollbodgate 17
9008 TROMSØ
E-post: post@entertromso
Telefon: +47 77 64 77 30
Organisasjonsnr: 982 471 958

Revidert: 23.02.2023